Evžen Kůs

Autor: Evžen Kůs

Smrt krásných stromů

Smrt krásných stromů

Stromy jsou němí svědci historie lidského rodu. Jejich dřevo udržovalo životodárný oheň v pravěkých jeskyních, posloužilo k výrobě prvních zbraní a nástrojů a po věky provázelo člověka od početí až do hrobu – dům, postel, kolébka, stůl a nakonec rakev.

V říši zvířecích smyslů

V říši zvířecích smyslů

Zrak, sluch, čich, hmat a chuť – to je pět základních smyslů, kterými příroda živé tvory obdařila. Často se ale mluví i o šestém smyslu, který chápeme jako jakousi tajemnou schopnost předvídat hrozící nebezpečí. Obecně se má za to, že oním tajemným smyslem jsou obdařena hlavně zvířata. Jím se vysvětluje zvláštní chování savců a ptáků těsně před zemětřesením nebo při nedávné katastrofě v oblasti Indického oceánu.

Zoologická odpovědna

Zoologická odpovědna

Zoologická zahrada není jen místem, kam se lidé chodí potěšit zvířaty, ale i institucí na niž se denně obracejí lidé s nejrůznějšími dotazy týkajícími se zvířat. Chtějí poradit, jak by měli správně chovat to které zvíře, jiné zase zajímá, jaké velikosti a váhy mohou některá dorůst, kde žijí nebo jak se poznají různé druhy. Volají i zoufalí překladatelé, kteří nemohou najít správný český název, protože i ty nejlepší slovníky včetně výkladových jsou na tom se zoologickým názvoslovím velmi špatně.

Zelené střepy a střípky - Když dva dělají totéž...

Zelené střepy a střípky - Když dva dělají totéž...

Před třemi roky vznikla z iniciativy amerických ochranářských organizací kampaň nazvaná „Nekupujte to!“. Byl to apel na veřejnost, aby lidé nekupovali pochybné prostředky orientální medicíny, turistické suvenýry, kožešiny nebo lovecké trofeje, a přispěli tak k záchraně ohrožených druhů světové fauny

Zoologická odpovědna: kočky – mýty a pověry

Zoologická odpovědna: kočky – mýty a pověry

Přestože nám připadá, že jsou to zvířata dobře známá, mnoho z jejich života nám dost často uniká. Kočky jsou opředeny spoustou mýtů i nesmyslných pověr, jež se tvrdošíjně udržují dodnes, a kočky se bohužel někdy stávají i jejich obětí.